MALİ & HUKUK AKADEMİ

Hukuki Süreçlerde;
30 Yılı Aşkın Tecrübemizle
Çözüm Ortağıyız

Mali & Hukuk Akademi

Mali Hukuk Akademi de; Ticaret Hukuku, Konkordato ve Süreç Takip işlemlerinde akademik kadro ve 30 yılı aşkın tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz. Bir çok hukuksal alanda ortaya çıkan uzlaştırmalarda, konusunda uzman hukukçu kadromuz ve danışmanlarımızla sorunların üstesinden geliyoruz.

Zorlu ve anlaşmazlıklarla sonuçlanan ticari davalarda uzlaşma ve denetmenlik işlemlerinde hukuki adımlarla etkin sonuçlara ulaşılmaktadır. Kurula verilecek bilimsel ve teknik mütalaalar ile hukuki sonuçlara doğrudan etki etme olasılığı sunmaktayız.

Business Academia
Mali & Hukuk Akademi
Akademia Hukuk Mühendisliği

“Çözümlenmeyen Hukuki ve Mali sorunlarınızda, konusunda uzman ekibimiz ve Akademik kadromuz ile birlikte uzun yıllara dayalı tecrübemiz ile yanınızdayız

Dr Recep Mücahit SARAÇLI

R. Mücahit SARAÇLI

Dr. Öğretim Görevlisi – LL.M Iur. Ph.D Law

 • Uzman Mali Denetleme Bilirkişisi
 • Konkordato Komiseri
 • Uzman Akademik Eğitmeni
 • Mali & Hukuki Mevzuatı ve Uygulamaları
 • İflas Masası İdaresi ve Yürütme Hukuki Mevzuatı
 • İcra İflas Hukuku
 • Aktüerya Hukuku
 • İflas Erteleme
 • Tasfiye, Fesih İşlemleri ve Mali Denetim Müşavirliği
 • Şirketler Hukuku ve Muhasebesi Teknik İncelemeleri
 • UFRS (Uluslararası Finansal Analiz Raporlamaları)
 • UMDST ( Uluslararası Muhasebe Denetim Sistemleri Tekniği
 • Bankalar Muhasebesi
 • SPK Kredibilite İşlemleri
 • Nitelikli Hesaplamalar
 • Mali Tablolar Tahlili Finansal Raporlamaları
 • Matematiksel Nitelikli Hesaplamalar
 • Uzlaştırma Uygulamaları Akademik Eğitmeni
 • Dış Ticaret Finansman Teknikleri
 • Uzman Mali Denetleme Bilirkişisi – KAYYIM

Akademik Çalışmalar

Uzmanlık Konularımız

Alanında uzman danışmanlar ve hukukçularımız ile birlikte değerlendirdiğimiz ve hukuki süreçlerini takip ettiğimiz konular

 • İflas süreci içinde Şirketin yeniden değerleme çalışmaları ile yeniden canlandırma ve Konkordato süreç başlangıcı.
 • Her türlü uyuşmazlıklara dayalı yapılan ön incelemeler ile
  elde edilen veriler, tespitler, maddi olgulara dayalı alacağın güncel hale getirilmesi.
 • Değer tespit raporlamaları ile yine teknik mütalaa çalışmaları sonucunda birçok çözümsüzlük noktasına gelmiş davalarda sonuç odaklı çalışmalar ile neticelendirmek.
 • Şirket değerlerinin tespiti güncel hale getirilmesi, kaydi değerler üzerinde yapılacak revizyonlar.
 • Tespit edilen yeniden değerleme sonuçlarına dayalı Aktif / Pasif değerlerinin güncel hale gelmesi ile şirket piyasa değerinin tespiti. (EBİTTA)
 • Projeksiyon proje çalışmaları,
 • Trend analizi ile projelendirme
 • Nakit Akış Tablolarını hazırlama, değerleme ve denetimi Proforma Bilanço çalışmaları,
 • Makul güvence Raporlarının hazırlanması, tasdik çalışmaları.
 • Mali ve Hukuki mevzuatı ile birlikte denetimi,
 • Projeksiyon proje süreci boyunca, denetim ve Raporlama desteği.
 • Özellikle çok ortaklı şirketlerde; Gayri faal durumda düşen ve faaliyet dışı kalan şirketlerin tasfiye hazırlık süreci ve mali denetimi, değerlendirmeler ile denetime esas raporlamalar,
 • Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi şirketin kapatılması.
 • Denetim, Tasdik danışmanlığı,
 • Süreç takibi,
 • Mali ve Hukuki mevzuatı ile birlikte denetimi.
 • Tüm Ticari davalarda Alacak / Borç ilişkileri,
 • Muhasebe kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile adli yargıda savunma, devam etmekte olan davalarda destek ve müşavirlik hizmetleri ile birlikte savunmanın ya da iddianın pekiştirilmesi açısından “Teknik Bilimsel Mütalaalar” şeklinde davanın safahatın etkin rol oynayacak hak kaybını önleme.
 • Asliye Ticaret Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava destek ve vekillik hizmetleri.
 • İlgili davalarda hukuki müşavirlik ve dava vekilliği,
 • Marka – Patent hakları dava vekilliği.
 • Faydalı Model Geliştirme, hak kazanımları, tescil işlemleri.
 • Her türlü hak kaybı ile ilgili dava destek ve savunma vekilliği.
 • İnşaat süreçlerindeki her türlü sorunların teknik tespitleri ile uyuşmazlıklar denetim ve tespit çalışmaları.
 • Tapu kayıt ve Kadastro işlemlerindeki hak kayıp ve ihlallerin giderilmesi, müşavirlik hizmetleri
 • Vergi İncelemeleri ve denetimleri,
 • Danışmanlık destek müşavirliği ve savunma vekilliği,
 • Vergi cezalarında uygulanan suça dayalı tespitlerin incelenmesi, savunmaları,
 • Vergi denetleme kurulu inceleme ve görüşmeleri,
 • Vergi denetim sorgulamaları,
 • Vergi tekniği raporları,
 • Vergi suçu raporları,
 • Vergi mahkemeleri savunma vekilliği,
 • Vergi suçları ile ilgili Asliye Ceza Mahkemeleri Yargılamaları
 • Savunma vekilliği.
 • Tahkim savunma ve hak kayıplarının önlenmesi
 • Uluslararası Mali ve Hukuki süreç müşavirliği.
 • Kapsamı içinde yer alan ya da özel, sınırlı, sınırsız, şartlara bağlı sözleşmeler nezdinde çözüm ortaklığı, ilgili davalarda destek, danışmanlık, hukuki vekillik.
 • Haksız rekabete dayalı davalarda Mali yönleri ile denetimi,
 • Hukuki mevzuatı ile dava destek danışmanlık ve vekillik
 • Çok geniş kapsamlı, konusunda uzman çalışma grubu ile tüm ceza işlemlerine dayalı davalarda vekil olarak ceza dava uzmanlarımızla her türlü davalarda hukuki vekillik
 • Bağlı konuları çerçevesinde, her türlü denetime dayalı incelemeler ile İşçi hakları, İşveren savunmaları.
 • İşçi – İşveren arası ihtiyari arabuluculuk, dava destek danışmanlığı, hesaplamalar, hukuki süreç vekilliği
 • Yatırım teşvikleri ile ilgili olarak;
 • Proje geliştirme, Proje yönetim, denetim ve değerlendirmelerle
 • Finansal Kredibilite artırım çalışmaları,
 • Kurumsal yapının oluşumu, modelleme çalışmaları, metodolojik olarak işletme içine yerleşimi ve uygulanabilir olması, sürdürebilirlik kazandırılarak yepyeni bir yapının inşası. Tüm süreç boyunca mali ve hukuki mevzuatlarla birlikte müşavirliği

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vehicula interdum lorem. Phasellus luctus elit viverra consectetur feugiat. Proin egestas nisl metus, nec consectetur mauris pulvinar non. Proin condimentum blandit nunc sit amet sagittis. Suspendisse nibh lorem, varius at eleifend eget, interdum malesuada arcu.

Mauris nibh urna, porttitor sit amet efficitur at, laoreet et arcu. Sed vitae felis dui. Pellentesque sodales ac mauris euismod ullamcorper. Mauris ac tellus fringilla, rhoncus ligula quis, efficitur lacus. Aliquam in nulla nec justo dignissim convallis. Vestibulum ultrices maximus ornare. Morbi a nisl vel enim aliquam iaculis et eget eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vehicula interdum lorem. Phasellus luctus elit viverra consectetur feugiat. Proin egestas nisl metus, nec consectetur mauris pulvinar non. Proin condimentum blandit nunc sit amet sagittis. Suspendisse nibh lorem, varius at eleifend eget, interdum malesuada arcu.

Mauris nibh urna, porttitor sit amet efficitur at, laoreet et arcu. Sed vitae felis dui. Pellentesque sodales ac mauris euismod ullamcorper. Mauris ac tellus fringilla, rhoncus ligula quis, efficitur lacus. Aliquam in nulla nec justo dignissim convallis. Vestibulum ultrices maximus ornare. Morbi a nisl vel enim aliquam iaculis et eget eros.

 • Cismani uzuv kaybına bağlı, destekten yoksun kalma hesaplamalarına dayalı Aktüer hesaplama ve tespit çalışmaları.
 • Miras takip, sonuç odaklı dava süreç vekilliği.
 • Velayet davalarında Uzman Klinik Psikolog destekli dava vekilliği.
 • Mal paylaşım davalarında güncel değerlemeler, hak kayıplarına karşı mali ve Hukuki mevzuatı ile birlikte dava vekilliği (Nafaka, Mal paylaşım hesaplamaları)

Aşağıdaki Formu Doldurun

Danışma ve ön bilgi için

Doğru bilgilendirme yaparak çözüme daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yanıltıcı bilgi vermek sizi ve işinizi hataya sürükleyebilir. Bu gibi durumlarda sorumluluk reddi haklarına sahip olduğumuzu beyan ederiz.. Formun çalışmaması durumunda iletişim sayfasında bulunan iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.